Terms & Conditions

Όροι και προϋποθέσεις

 

1.       Εισαγωγή

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο PIERIDES TECHNOSYSTEMS, που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Λεβαδείας 9, Τ.Κ. 14452 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παναγιώτη Πιερίδη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου 210 6836750.

Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε. των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου.

Η ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε. δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

 

2.       Γενικά

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών.

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Η ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Η ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε. προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται επίσης να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

Η ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου όμως δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

3. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε. μέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά δικαίωμα αποζημίωσης της ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε., για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet»(Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον Κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στην ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς.

Με τη χρήση του www.pts.shop.gr συναινείτε στα ακόλουθα:

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε με τους παρακάτω τρόπους:

1.        Με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό στην Τράπεζα EUROBANK,

Αρ. Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)        :  GR380 260 237 0000 850 200 761229  

BIC                                           : ERBKGRAA

Δικαιούχος                                         : ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠ Α.Ε. 

2.       Με χρήση Χρεωστικής/Πιστωτικής/Προπληρωμένης Κάρτας με επιλογή της σχετικής λειτουργίας του ιστοτόπου από τον χρήστη.

Μεταφορικά

Κάθε παραγγελία επιβαρύνεται με μεταφορικά έξοδα, αναλόγως με:

·         Το βάρος των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία.

·         Το μέγεθος των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία.

·         Τον προορισμό των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία.

Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνονται με τον ανάλογο ΦΠΑ.

Επιστροφές Προϊόντων

Επιστροφές Προϊόντων για πωλήσεις εντός Ελλάδας και Κύπρου

Για οποιαδήποτε επιστροφή εμπορεύματος είναι απαραίτητη η επικοινωνία μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210 6836750, Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 – 17.00, είτε μέσω email στο info@pts.gr για την αποφυγή περαιτέρω λαθών.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, εντός προθεσμίας 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που την παρέλαβε και εφόσον τα προϊόντα είναι αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους συσκευασία, όταν υπάρχει, και δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση ή ζημιά. Επιπλέον, δεν επιστρέφονται είδη τα οποία μας έχετε ζητήσει να σας τροποποιήσουμε, όπως πχ. συγκεκριμένα μέτρα από καλώδια καθώς και ειδικές παραγγελίες για τις οποίες ενημερώνεστε έχετε ενημερωθεί για τη μη δυνατότητα επιστροφής τους από την παραλαβή της παραγγελίας.

Σε κάθε άλλη, λοιπόν, περίπτωση επιστροφής ο χρήστης επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής (μεταφορικά) των προϊόντων. Στην περίπτωση όμως, που ο λόγος της επιστροφής, αφορά σε λάθος της εταιρείας μας, δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του/των προϊόντων.

Για την επιστροφή, αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας, έχετε υποχρέωση να επικοινωνήσετε μαζί μας όπου θα αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας και το είδος/είδη που επιθυμείτε να επιστρέψετε ή να ακυρώσετε. Στην περίπτωση που έχει ήδη αποσταλεί η παραγγελία υποχρεούστε να επιστρέψετε το προϊόν στην κατάσταση η οποία έχει ήδη περιγραφεί πιο πάνω. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 8 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας μας δεσμευόμαστε να αποστείλουμε τα ορθά είδη με courier στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει για την παραλαβή της παραγγελίας, με δικά μας έξοδα. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε για την διεκπεραίωσή του αιτήματος.

Παράλληλα, ο αγοραστής έχει δικαίωμα επιστροφής του/των προϊόντων που έχει αγοράσει και επιθυμεί να επιστρέψει, προσκομίζοντάς το/τα στον χώρο μας επί της οδού Λεβαδείας 9, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση, Αθήνα ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία ενημέρωσης και συνεννόησης.

 

Οι παραπάνω όροι μπορούν να αλλάξουν μονομερώς ανά πάσα στιγμή.

Προσωπικά Δεδομένα

Kάθε επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.pts.shop.gr  μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 ενημερώνουμε τους χρήστες ότι η εταιρεία ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε. δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με τους ακόλουθους όρους:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση παραγγελίας, είναι η εγγραφή και οικειοθελής γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων.

Για τον λόγο αυτό, θα ζητηθούν: Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) καθώς επίσης ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για έκδοση του κατάλληλου Φορολογικού Παραστατικού.

Η συλλογή των στοιχείων αυτών, ως μοναδικό σκοπό έχει την εκτέλεση των παραγγελιών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας σέβεται απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθεί απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση προσωπικών δεδομένων ούτε σε γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δύναται να επικοινωνεί σχετικά με την εταιρεία είτε τηλεφωνικά είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email).

Η εταιρεία ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Α.Ε. δεν ευθύνεται για όποια τυπογραφικά λάθη όπως σε τιμές και χαρακτηριστικά.